Reserve Telt stenger til pickup telt

Her finner du en oversikt over de forskjellige teltstengene til pickup teltene til Napier, se på din modell og hvilke stenger du trenger.

Here you will find an overview of the different tent poles for the pickup tents for Napier, look at your model and which poles you need.